HRV-Träning

HRV-Träning


Allt fler upplever stress och obalans i vardagens utmaningar. Det kan i sin tur leda till sömnproblem, frustration, högt blodtryck, oro, ångest och kan dessutom skapa en försämrad livsglädje och hälsa.


Med HRV-träning lär du dig att hantera och minska stressen samt skapa mer av ”bra tillstånd” i vardagens utmaningar. Dvs det tillstånd där du känner dig stark, lätt, kreativ, fokuserad, glad och samtidigt lugn.

Vad är HRV-Träning för något?

HRV (Heart Rate Variability – eller Hjärt Rytm Variation på svenska) är en term inom kardiologin, som beskriver det normala tillståndet hur två hjärtslag efter varandra aldrig är exakt identiska. De skiljer sig åt i kraft, tid och längd. Det vi känner som slag på handleden kallar vi för vår puls och det är olika tid mellan varje slag (mätt i millisekunder). Då får vi en snittpuls, ett BPM. Det är variationen mellan slagen som är HRV.

För vem passar HRV?

HRV Träning passar alla personer, som på något sätt vill och behöver förändra eller förebygga sin hälsa. Känner du dig stressad och har svårt att prestera på jobbet? Har du svårt att sova? Vill du justera din vikt? Har du ett förhöjt blodtryck och känner oro i vardagen? Eller kanske du tränar mycket idrott och behöver hitta ditt bästa mentala tillstånd när det gäller – en balans mellan fokus och återhämtning.

Grundtekniken handlar om andningens påverkan på det inre systemet – vårt autonoma nervsystem (ANS). Man tränar i realtid på att uppnå ett harmoniskt läge i kroppen, där man tillfälligt vilar i ett mentalt, emotionellt och kroppsligt ”friläge” och ökar därmed sin inre kondition.

Positiva effekter av HRV-träningen

Med regelbunden HRV Träning kommer man att nå en högre grad av samstämmighet i sin kropp, vilket gör det lättare att:

  • växla mellan stress och välmående
  • minska stress
  • tänka klart och fatta beslut i högre tempo
  • öka återhämtningsförmågan
  • öka uthållighet och balans i en föränderlig miljö
  • öka kreativiteten
  • förbättra prestationsförmågan
  • få en bättre sömn
  • sänka sitt blodtryck
  • dämpa ångest och oro

Hur går det till?

En mätning går till så att jag kopplar upp dig med en öronsensor, som avläser pulsen. I datorprogrammet ser vi i realtid dina resultat och där sparas dina mätningar. Du kan välja att investera i ett eget mobilt program (Inner Balance), där du kopplar en trådlös öronsensor till en app i din mobil eller på din surfplatta. Då kan du träna HRV dagligen i olika miljöer och situationer. Dina mobila mätningar kan sedan synka med mitt datorprogram och jag kan coacha dig på distans.