En inre konflikt

En inre konflikt, ett inre motstånd när två alternativ krockar med varandra. Åh ena sidan … Fast åh andra sida … Du vet den där känslan när inget av alternativen känns helt rätt. Det är en känsla jag brottats med ett tag och som jag tror att många kan känna igen sig i. Ofta är det just det inre motståndet som håller oss tillbaka och hindrar oss från att gå vidare. Istället väljer vi att stanna kvar i en känsla av frustration, ovisshet och överväldigande. Vi känner oss slitna mellan alternativen och vet inte vad vi ska välja.

Fortsätt läs ”En inre konflikt”