Vad gör man när motivationen försvinner?

Alla har vi någon gång varit med om att ha riktigt hög motivation. Du vet, när allt känns sådär enkelt och det flyter på av bara farten. Många skulle nog säga att de har hög motivation när de gör saker som de tycker är roliga, eller när de har ett viktigt (för dem) mål i sikte. Och visst är det härligt när den där motivation infinner sig? När vi sätter mål och känner oss oövervinnerliga i stunden? Men vad kan vi göra när motivationen lyser med sin frånvaro och målet inte kännes lika attraktivt längre?

Inre motivation kommer av tre saker:

  1. Syfte (att det är viktigt för dig att nå målet)
  2. Självstyre (att du själv valt, och har kontroll över, målet)
  3. Mästerskap (att du har förmågan att nå målet)

I det här inlägget fokuserar vi på: syfte.

En av de vanligaste orsakerna till att motivationen försvinner är att du inte har klart för dig varför du ska/vill göra förändringen i första hand. Kanske har du inte ens valt målet själv utan att det är någon annan som sagt åt dig att du borde göra det. Eller så kan det helt enkelt vara så att målet inte är lika tydligt längre.

6 sätt att öka motivationen på:

  1. Säkerställ att målet är tydligt att du vet vad du behöver göra för att nå det.
  2. Välj mål som går i linje med vad som är viktigt för dig och enligt dina värderingar.
  3. Gör målet mätbart, tidsbestämt och bryt ner målet i delmål.
  4. Se till att ha påminna dig om varför målet är viktigt; t.ex. genom att sätta upp det på kylskåpet eller liknande där du inte kan missa den.
  5. Fira alla framsteg. Tänk på att resan är halva målet.
  6. Och kanske det viktigaste: ha kul på vägen!